напред назад Обратно към: [Кардашев на лов][Иван Вазов][СЛОВОТО]X. Истината


И възхитен от щастливата си намера, Кардашев бързаше към окръжния съд между два реда адвокатски писалища. При вратнята на двора, дето беше съдилището, той се срещна с тълпи хора, които излизаха на улицата.

Той позна в тях един свой познайник.

- Свърши ли се процесът? - попита го Кардашев.

- Да. Вангел осъден на смърт, а съучастникът му - на петнайсетгодишен затвор с окови.

- Доказа ли се причината на убийството? - попита тревожно Кардашев.

- Обясни се до най-малки подробности.

- Каква е била?

- Грабеж?

- Що думаш?

- Защо се тъй вълнувате? - забеляза му познайникът, като съгледа измененото му лице. - Причината била наследството на ючбунареца.

Кардашев побледня.

Познайникът му продължи, като го увличаше със себе си назад към Витошка улица.

- Ючбунарецът бил имотничък човек, имал дял два камъка в някоя воденица, къща с два дюкяна на Ючбунар и нещо парици. Вдовец бил, деца нямал, само една сестрина дъщеря, също вдовица, му остаяла в рода жива и той я прибрал в къщата си. Естествено, тя му била и наследницата. Вангел - така викат убийцата - подушил тая плячка и намислил да тури ръка на нея. Той, не се знае добре дè и как, се видял и запознал с наследницата - забележи, че Вангел е доста приличен момък - и се убедил, че й направил впечатление. Скоро подир това умира жена му. Плакал за нея, както се следва. Заровили я. Вангел останал вдовец. След шест месеца той се венчава с ючбунарката - сполучил да замрежи и ней, и на чича й очите.

- Аз знам останалото - издума мрачно Кардашев, - сбогом!

И той фана улицата Цар Борис, за да пресече уличката Лавеле и да излезе при Свети Крал.

 

*

 

- Наистина, мизерно - бъблеше той ядосано... - Аз мислех потресаеща душевна драма, а излезе кокошарска история. Дявол ги зел! Що за герои! Нямат честолюбието даже да метнат какво-годе було от поезия въз отчаяните си решения. Оня си дава смърт, че изгубил имане, този я пък дава - за да го спечели. Де трагедията? Гениите на Шекспир и Шилера би умрели от анемия на тая почва.

 


напред горе назад Обратно към: [Кардашев на лов][Иван Вазов][СЛОВОТО]
© 1999-2020, Словото. WEB програмиране - © Пламен Барух