напред назад Обратно към: [Езикова култура, БНР, 2002 г.][Борислав Георгиев][СЛОВОТО]



За забранителните и уведомителните текстове


Програма Хоризонт, 18 февруари 2002 г.

 

ВОДЕЩ: В "12 плюс 3" - минутите с нашия редовен консултант по въпросите на българския език доц. д-р Борислав Георгиев. Добър ден, доц. Георгиев.

Б.Г.: Добър ден,... Добър ден, уважаеми госпожи, госпожици и господа. Промениха ли дванайсетте години демокрация звученето на всякаквито забранителни и уведомителни текстове, действащи в публичното пространство и издавани от някакъв упълномощен за това орган - това ще е проблемът, върху който ще разсъждаваме днес.

ВОДЕЩ: Текстове от рода на "Пушенето забранено" и "Нередовен пътник се глобява еди-колко си лева" ли имате предвид?

Б.Г.: Именно. Точно с тези текстове проблемът бързо ле ликвидира, защото в първия случай беше заменен от картинка със задраскана цигара, а във втория - чрез текстове в стихчета, разлепени по обществения превоз. Искам да се спра обаче на текстове от вида на "При неспазване на срока за плащане ел. захранването ви ще бъде преустановено". Това е един доста плашещ актуален текст, чието съдържание хвърля в ужас, но и в потрес от звученето му всеки абонат на електроснабдяването. Съдържанието е ясно, но вижте как то е изразено: бюрократично, бездушно, без никакво отношение към клиента. А все пак всички ние сме клиенти - на монополист, разбира се, но все пак сме клиенти. За да стане ясно какво точно имам предвид, ще прочета един друг текст, чието предназначение е да напомни за неплатена сметка за вода. Но вижте как в случая постъпва "Софийска вода" АД: Уважаеми господине/госпожо, Данните в нашата система показват, че сте пропуснали да платите последните си сметки за вода. Към днешна дата Вашето задължение към "Софийска вода" АД е еди-колко си лева без лихвите. Предлагаме Ви във възможно най-кратък срок да заплатите дължимите суми в някой от фирмените центрове за услуги или каси, с което ще избегнете допълнителното натрупване на лихви. Ако междувременно сте платили споменатото задължение към "Софийска вода" АД, моля извинете ни безпокойството. След това са изброени адресите на центровете за услуги и на касите. Както се казва - как да не си платиш просрочената сметка, след като получиш писмо, издържано в този тон.

ВОДЕЩ: Разликата е очевидна. Толкова ли е трудно според вас всички такива текстове да бъдат пренаписани в такъв тон, в какъвто е е издържано писмото на "Софийска вода"? И как бихте определили този тон?

Б.Г.: Бих го определил като "партньорски". Това е кореспонденция, която е издържана в тон, с който разговарят двама равнопоставени партньори. Забележете какви думи и изрази са използвани: пропуснали сте да платите последните сметки; предлагаме Ви във възможно най-кратък срок да заплатите; като с това ще избегнем допълнителното натрупване на лихви. Най-трогателно е последното изречение, където ни молят за извинение, ако междувременно сме се издължили на "Софийска вода". Навсякъде е използвано учтивото "Вие" и "Ви", написано с главна буква. И най-важното - текстът е с обръщения и с ясно обозначен подател В останалите аналогични документи обаче тонът не е на равнопоставеност, а е по-скоро на неравнопоставеност: някакъв бюрократ сухо и безлично ни уведомява, че ще ни изключи тока, ако не спазим срока за плащане. И не е казано, че ще ни "изключи тока", а че ще ни "преустанови ел. захранването". Познатият ни бездушен, нечовешки стил от епохата да 1989 г. Някои биха казали: дребен проблем на общия фон: нали и в двата случая не ни уведомяват, че ще опрощават плащането, а ни уведомяват, че си искат парите. Така е, но е важно как това се прави.

ВОДЕЩ: И в заключение?

Б.Г.: В заключение: степента на демократичност сме измерва и в отношението към отделния човек дори когато той е зависим от тебе или е ти е подчинен. Забелязвате ли как съвременните мениджъри избягват да заповядват, а непрекъснато молят подчинените си да извършат нещо, което е в преките им задължения? Това не е израз на слабост или на безволевост, а е израз на партньорство и на факта, че в случая се изпълняват социални роли. За същото нещо става въпрос и във въпросните текстове. Никой няма да ни опрости задълженията към една или друга фирма, но е твърде важно как това се прави езиково: командно-административно или по европейски.

ВОДЕЩ: Благодаря Ви, доцент Георгиев.

 


напред горе назад Обратно към: [Езикова култура, БНР, 2002 г.][Борислав Георгиев][СЛОВОТО]

 

© Борислав Георгиев. Всички права запазени!


© 1999-2024, Словото. WEB програмиране - © Пламен Барух