Slovoto

Нева Кръстева

Биографични бележки

Проф. д-р. Нева Венелинова Кръстева е композитор и една от най-известните и изявени български органисти.

Родена е през 1946 в София, България. Завършва Московската държавна консерватория "П. И. Чайковски" с музикознание и орган, владеенето на който усъвършенства след това в Прага (при известния органист Иржи Рейнбергер) и Цюрих. Кариерата ѝ се развива в три посоки - органово изпълнителство, композиране и преподавателска дейност. Тя е организаторът на първия клас по орган в България (в НМА, където днес, по независещи от нея обстоятелства, орган вече не се преподава) и е член е на Баховото общество в Лайпциг. Днес проф. д-р Кръстева е преподавател по полифония в НМА и води органовия си клас в НБУ.

Изнася концерти в редица европейски държави и в Азия. Изпълнителската ѝ дейност в България започва активно след възстановяването на органа в зала "България" през 70-те години, на който, освен концертите, тя осъществява множество записи. Акцентът на репертоара ѝ е както върху музиката от епохата на Барока и Романтизма, а така също и върху музика от 20 век.

Като композитор пише солови и ансамблови произведения за орган, но има произведения и в хоровия жанр.

 

(източник: Wikipedia)

 


напред горе назад Обратно към: [Нева Кръстева][СЛОВОТО]
© 1999-2023, Словото. WEB програмиране - © Пламен Барух