напред назад Обратно към: [български народни приказки][СЛОВОТО]Чорбаджията и жътварят


По жътва един стар чорбаджия повикал своя съсед - сиромах човек, да му пожъне нивата.

- Докога ще жъна? - попитал сиромахът.

- Докато залезе онова, небесното светило - показал нагоре с пръст чорбаджията.

- Ама какво ще ми платиш?

- Една торбичка брашно ще ти дам, стига да работиш както трябва.

Сиромахът отишъл на чорбаджийската нива и я подхванал от единия край. Запращели ония ми ти ръкойки, почнал да търкаля снопите. Жънал, без да се изправи. Само на пладне поседнал за малко под крушата, изял една порязаница хляб и една глава лук и пак грабнал сърпа. До вечерта пожънал половината нива. Когато слънцето залязло, умореният работник се изправил, обърсал горещата пот от челото си и рекъл:

- Стига толкова.

- Как тъй стига - обадил се чорбаджията, който току-що пристигнал да види докъде е стигнал жътварят му, - половината нива стои непожъната.

- Но слънцето залезе и почна да притъмнява.

- Слънцето залезе, но я погледни на небето! Там вече е изгряла неговата сестра - месечината. Ще жънеш, додето залезе и тя. Инак няма брашно.

И наистина месечината се изтърколила на небето като червена ябълка и станало видело.

Нямало що. Жътварят пак пречупил кръст и започнал. Цяла нощ се трепал, а чорбаджията легнал под крушата и се наспал хубаво.Додето огрее слънцето на другия ден, работникът пожънал цялата нива.

- Сега ще ти дам брашно - рекъл чорбаджията. - Иди вкъщи да си вземеш торбичката и ела на моята воденица. Там е брашното ми.

Отишъл си сиромахът и подир малко пристигнал на воденицата с един голям козлен чувал.

- Сипвай брашното! -рекъл той.

Чорбаджията облещил очи и се развикал:

- Защо си донесъл този козлен чувал? Какво е туй нещо?

- Туй нещо е по-големият брат на торбичката - отговорил работникът.

- Как тъй може торбичката да има голям брат?

- Щом като слънцето може да има сестра, защо да не може и торбичката да има брат? - хитро казал сиромахът.

Чорбаджията се намерил натясно и насипал брашното в козления чувал.

 


напред горе назад Обратно към: [български народни приказки][СЛОВОТО]

 

Аз, детето! - детският портал!


© 1999-2024, Словото. WEB програмиране - © Пламен Барух