напред назад Обратно към: [Езикова култура, БНР, 2002 г.][Борислав Георгиев][СЛОВОТО]За думата инавгурация


БНР, Програма "Хоризонт", 21 януари 2002 г.

 

ВОДЕЩ: В "12 плюс 3" – минутите с нашия редовен консултант по въпросите на българския език доц. д-р Борислав Георгиев. Добър ден, доц. Георгиев.

Б.Г.: Добър ден,... Добър ден, уважаеми госпожи, гспожици и господа. В събота новият президент на републиката официално встъпи в длъжност. Церемонията по встъпването в длъжност беше изписвана и изговаряна ту като инОгурация, ту като инАгурация. Това, което не се чу и видя, беше само варианта инАВгурация. Тези варианти посочват, че има колебания в употребата на тази дума.

ВОДЕЩ: Тази дума навлезе сравнително отскоро в активния обществен речник?

Б.Г.: Мисля, че да и че за първи път се заговори за иногурация преди пет години, когато в длъжност встъпваше Петър Стоянов.

ВОДЕЩ: Какво точно означава тази дума и кой е нейният правилен изговорен и писмен вариант?

Б.Г.: В българските речници думата не присъства активно. Няма я например в Българския тълковен речник от 1994 г. В академичния "Речник на чуждите думи" има заглавка "иногурация" с препратка към "инавгурация". Думата липсва и в словника на правописния речник на Института за български език от 1995 г.

ВОДЕЩ: Това може би донякъде обяснява чист формалните колебания в употребата на думата?

Б.Г.: Несъмнено. По-нататък нещата стават още по-интересни Когато отворим на думата "инавгурация" в академичния "Речник на чуждите думи", ще прочетем, че "инавгурация" е тържествено откриване на паметник, учебна година, конгрес и т.н. Тази дефиниция по никакъв начин не се връзва с церемонията от събота освен ако не решим, че думата е била употребена метафорично.

ВОДЕЩ: Имали нещо интересно около историята на думата?

Б.Г.: Да, думата е латинска по произход. Латинският глагол inauguro има две значения: предсказвам по летенето на птиците и второто значение- освещавам, съпроводено с птицегадаене. Известно е, че в Древния Рим, когато е започвало някакво обществено начинание, се е извършвало жертоприношение и птицегадаене.

ВОДЕЩ: Какъв според Вас трябва да бъде обликът на думата?

Б.Г.: Етимологически правилният облик и "инавгурация". Тенденциите в съвременната езикова практика сочат предпочитание към "иногурация", т.е. думата да бъде заета в нейния френски облик.

ВОДЕЩ: Добре, може ли да има "иногурация на мандат"?

Б.Г.: Предположих, че във френски думата се употребява с това значение. Оказа се, че в много формалните типове говорене, например в политически документи, се говори за "иногурация на нова политика", тоест за "начало на нова политика", за "иногурация на нов период", тоест за "начало на нов период", като думата "иногурация" е употребена преносно. Смея да се надявам, че тези политически клишета няма да намерят място в български политически документи.

ВОДЕЩ: И аз. Но значи дори и французите не "иногурират президентски мандат"?

Б.Г.: Поне от справочниците не личи да назовават точно по този начин тази церемония. Но от никъде не следва, че ние не трябва да правим това. Очевидно целта е била да се измисли някакъв по-кратък и по-завързано звучащ заместител на "церемония по встъпване в длъжност" и така се е стигнало до думата "иногурация". Но нека имаме предвид, че става въпрос за иногурация на президентски мандат, а не за иногурация на Георги Първанов, в случая, в президентски пълномощия. "Иногурация" няма значение на "въвеждане в правомощия".

ВОДЕЩ: Употребихте одеве израза "формални типове говорене". Какво точно означава той?

Б.Г.: В англо-американската лингвистична традиция "формален" и "разговорен" са с противоположно значение. Когато си служим с богат речник, познаваме значението на екзотични думи като "иногурация", когато конструираме сложни изречения с много и най-различни видове подчинени изречения, тогава се казва, че говорим формално.

ВОДЕЩ: Благодаря Ви, доц. Георгиев, за днешната консултация. Тексът на този разговор можете да прочете, уважаеми слушатели, в страницата на Българската виртуална библиотека "Словото", чийто адрес е www.slovo.bg

 


напред горе назад Обратно към: [Езикова култура, БНР, 2002 г.][Борислав Георгиев][СЛОВОТО]

 

© Борислав Георгиев. Всички права запазени!


© 1999-2024, Словото. WEB програмиране - © Пламен Барух