напред назад Обратно към: [Константин Миладинов][СЛОВОТО]Не - непиян


Ми велет онiе пиян сум...

А я си незнам какво е

тва пусто, шкуро пиянство!

Я друго нещо несториф –

съде си зедоф край мене

сафа со винце тиквешко

и си се мало нацицах.

 

Ми велет: тънки нодзе-ве,

ко д'ода, ми се валеет;

земя се тресит, вервите,

за тва се нодзе валеет.

И ак си чукна главата

на дзидои и на камейня,

и ак се джумки на чело,

от такви мали работи

али требит да се плашиме? –

У! пияница, падинат!

 

Ми велет и се смеет.

Ко да им нещо напраиф!

Що имат, ако падина?

Пак како юнак си станва.

Немойте, усти погани,

тук-така не клеветете ме!

И пак ви верно пофтора;

я сосем незнам името

от тоа пусто пиянство;

ич несум я пияница!

 


напред горе назад Обратно към: [Константин Миладинов][СЛОВОТО]
© 1999-2022, Словото. WEB програмиране - © Пламен Барух